14191960_1143130079063214_6594320644473456866_n

От моя секретен кореспондент в Санк Петербург.

Путин носи куфарчето на кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак.
Годината е 1991 г.
В същата година Путин става акционер в една от първите големи частни банки в Русия – банка „Россия“. След като оглавява поста Директор на ФСБ (бившето КГБ) изведнъж Газпром превежда в банката авоари на стойност 50 милиарда долара.
Но има и предисловие. Много от милионерите и престъпниците никак не искат да дадат обяснение за произхода на първия си милион. Тук размерите са такива, че вече иде реч за милиарди. Но как се започва…

Путин започва работа в кметството през 1990 г.
Назначен е на длъжност Председател на комитета по външни връзки. Отговаря за чуждестранните помощи.
Както знаете по това време в Русия цари пълна анархия, предизвикана умишлено от управляващите с цел разграбване на националния ресурс. В страната има тотален дефицит на храни, медикаменти. Цари хаос.
Към Русия текат реки от помощи за милиони долари от Запад, а кметството на Санкт Петербург, вторият по големина град в Русия, е основен бенефициент…14199618_1143130155729873_3492870665034893179_n

През февруари 1992 г. комисия, оглавявана от Марина Салье констатира чудовищни престъпления, свързани с помощите, които са отклонявани към престъпни групировки и продавани на пазарни цени и то в условия на чудовищен дефицит. Разследването, проведено от комисията констатира, че на градския бюджет са нанесени щети за над 100 милиона долара. Колосална за времето си сума.
В решението си комисията иска незабавно уволнение на лицето Владимир Путин и възбуждане на наказателно преследване за злоупотреби в особено големи размери.
Марина Салье предава резултатите от разследването и на началника на президентската администрация на РФ Юрий Болдырев, който се опитва да ги придвижи към Главния прокурор, но е уволнен от поста си незабавно.
Депутатите от градския съвет също се обръщат към кмета Собчак и искат незабавното уволнение на Путин, но той категорично отказва…

24f0f0548def

Едни от стотиците документи с оригиналния подпис на Путин, доказващ неговата лична отговорност и вина за огромните злоупотреби.


Путин започва да изпълнява длъжността президент на Русия през декември 1999 г.
Собчак е намерен мъртъв в стаята си в хотел «Русь» в Светлогорск на 19 февруари 2000 г., малко повече от месец, след влизането на Путин в Кремъл.
Според официалното заключение от аутопсията, радващият се на добро здраве и отлични медицински грижи Собчак, е починал ненадейно от остра сърдечна недостатъчност…
Така става в Русия. Като знаеш много – не ти издържа сърцето.

20

ОРИГИНАЛЪТ НА ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА НАЧАЛНИКА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛДЫРЕВ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ С ИСКАНЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПУТИН ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО И КОНСТАТИРАНИТЕ ОГРОМНИ ЗЛОУПОТРЕБИ. (След тази докладна записка и опита му да сезира и Главния прокурор, Болдырев веднага е отстранен от длъжност)

 

21

По това време Путин все още няма тотален контрол върху медиите и пресата в Санкт Петербург отразява далаверата подобаващо.


Нека не забравяме и факта, че в периода на най-голяма разруха и анархия в СССР през 1990 г., управляващите в Кремъл са регистрирали само през тази година 150 външнотърговски банки.
А що се касае до източената КТБ – руската агентура я регистрира като субекта „Булгарсовинвест“ още по Живково време – през 1988 г. , като я преструктурират в банка през 1994 г. , – като универсален правоприемник на активите и пасивите, правата и задълженията на
БСФК „Булгарсовинвест“, с капитал 500 000 000 лв.
Но това е друга тема…Която води към хранилките за ДПС и други местни политици…

Понеже мнозина читатели биха се усъмнили в изнесените факти, за тяхно улеснение прилагам пълния текст на решението на комисията, разследвала Путин за огромните престъпления, както и оригиналните документи от комисията (след текста), с подписите на народните депутати Марина  Салье и П. Гладков, а Путин, вече забогатял с милиони долари, се превръща в акционер на банка и умело възползвайки се от милионите, отправя взор към трона в Кремъл, до който ще се докопа след поредица от успешни комбинации, следвайки неотменимо принципа „Инвестирай откраднатото в контакти, властови ресурс и възможност за по-мащабни кражби“:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ(*)

РЕШЕНИЕ

от 08.05.92 № 88(**)

Об отчете депутатской группы по вопросу реализации Комитетом внешних связей при мэре квот на сырье и материалы

Заслушав и обсудив отчет депутатской группы по вопросу реализации Комитетом внешних связей при мэре Санкт-Петербурга квот на сырье и материалы под бартерные поставки продовольствия в город в январе-феврале 1992 г., президиум Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Считать работу депутатской группы завершенной.

2. Согласиться с основными выводами и рекомендациями, изложенными в прилагаемом отчете депутатской группы.

3. Отметить неудовлетворительную работу Комитета по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга по реализации квот, выделенных решением Правительства Российской Федерации под бартерные поставки продовольствия.

4. Предложить мэру Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям председателя Комитета по внешним связям при мэре В.В. Путина и начальника Управления внешнеэкономических связей комитета А.Г. Аникина.

5. Считать необходимым предложить Комитету по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга разработать порядок реализации квот и лицензий в соответствии с действующим законодательством, постановлениями Правительства, другими нормативными актами и до 15.05.92 представить его на согласование в комитет по международным и внешнеэкономическим связям Санкт-Петербургского горсовета.

6. Рекомендовать мэру Санкт-Петербурга во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.04.92 № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» в первую очередь, провести аттестацию работников Комитета по внешним связям при мэре с участием специалистов Министерства внешнеэкономических связей Российской Федерации, представителей комитета по международным и внешнеэкономическим связям Санкт-Петербургского горсовета.

7. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Председатель горсовета

А.Н. Беляев

ОТЧЕТ

Рабочей депутатской группы

Комитета по международным и внешним связям, постоянных комиссий по продовольствию, торговле и сфере бытовых услуг Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов по вопросу квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров на территории Санкт- Петербурга

Решение 13-й сессии горсовета №22 от 10.01.92 «О поручении президиуму, комитету по международным и внешним связям и постоянным комиссиям горсовета» (прил.1) было принято в связи с продолжающимся ухудшением снабжения продовольствием населения Санкт-Петербурга, отсутствием информации о выполнении Указа Президента и Постановлений Правительства России, касающихся внешне-экономической деятельности, отсутствием ответов мэра Санкт-Петербурга на депутатские запросы по вопросам лицензирования, объемов продуктов по контрактам, заключенным на основе бартерных операций, начала их поставки (прил.2).1. История вопроса.

    1. Комиссией по продовольствию вопрос о необходимости получения генеральных лицензий на проведение бартерных операций с целью закупки продовольствия ставился перед вице-мэром города еще в сентябре 1991г. Уже тогда было очевидно, что в зимний период в Санкт-Петербурге сложится критическая ситуация с продовольствием. Кроме того, в сентябре месяце город имел реальную возможность заключить контракты с немецкими фирмами на картофель и мясо по ценам, ниже мировых. Об этом М.Е. Салье информировала вице-мэра В.Н. Щербакова по результатам своей командировки в Германию. Однако до декабря не было предпринято реальных шагов для получения квот и лицензий.

    2. В декабре 1991 г. комиссии по продовольствию из неофициальных источников стало известно, что решением Правительства РФ Санкт-Петербургу выделены квоты на определенные виды ресурсов для закупки продовольствия за рубежом. Отсутствие официальной информации по столь важному вопросу привело к его вынесению на сессию горсовета и принятию соответствующего решения.

В процессе выполнения поручения 13-й сессии Совета депутатская группа выяснила следующее:

1.2.1. По решению совещания у заместителя председателя Правительства РФ Е.Т. Гайдара от 21.11.91 (Протокол № ЕГ-2-2) Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выделено на экспорт 100 тыс. тонн дизельного топлива для закупки продуктов питания за рубежом. Проработка этого вопроса шла по линии Комитета экономического развития мэрии (председатель – т. Хижа Г.С.). Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению «Киришнефтеоргсинтез»(***), которое фактически присвоило себе выделенные ресурсы, «посчитав» их плановой экспортной поставкой и не перечислив средства городу и области.

1.2.2. Поручением Правительства РФ № ЕГ-5-00931 от 09.01.92 Санкт-Петербургу, по просьбе Комитета по внешним связям мэрии (КВС) были выделены новые квоты на экспорт материальных ресурсов также для закупки продовольствия за рубежом (прил. 3а). При этом просьба КВС справедливо мотивировалась тем, что «мэрия Санкт-Петербурга в настоящее время не имеет ни одного договора и фондового извещения по межрегиональным поставкам на продовольственные товары первой необходимости. Единственно возможным источником поступления продовольствия в регион в январе-феврале 1992 г. может быть поставки по импорту». О квоте, выделенной в соответствии с решением от 21.11.91 г., в обращении умалчивалось.

1.2.3. Выдача лицензий на выделенные ресурсы производилась КВС мэрии Санкт – Петербурга, что является грубым нарушением Постановления Правительства РФ «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в 1992 г.» от 31.12.91 № 90.

2. Работа депутатской группы Комитета по международным и внешнеэкономическим связям и комиссий по продовольствию, торговле и сфере бытовых услуг.

2.1. В соответствии с решением 13-й сессии комитет и комиссии при содействии Председателя Совета и Зам. Представительства Президента РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области провели следующую работу:

2.1.1. 14.01.92 проведено совместное заседание комитета и комиссий, на котором заслушано сообщение т. Путина В.В. По итогам обсуждения принято решение (прил.4). В дальнейшем основная работа по выполнению поручения сессии осуществлялась депутатами Ю.П. Гладковым и М.Е. Салье.

2.1.2. В адрес КВС мэрии, таможенных служб Санкт-Петербурга направлена серия запросов Председателя Совета А.Н. Беляева (прил. 5-9).

2.1.3. Зам. Главного прокурора Санкт-Петербурга направлено представление председателя комиссии по продовольствию, народного депутата РФ и СПб горсовета М.Е. Салье (прил. 10).

2.1.4. Зам. Представителя Президента России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ф.Д. Шкрудневым направлены запросы председателю КВС мэрии т. Путину В.В. (прил. 11, 11а).

2.1.5. Собраны документы по вопросу (раздел 3), проведен их анализ (разделы 4-6).

2.1.6. Изучены лицензии, выданные КВС на экспорт товаров по некоторым из заключенных договоров, проведены беседы с зам. Председателя КВС т. Аникиным А.Г. и другими сотрудниками КВС.

2.1.7. Проведена серия консультаций с рядом экспертов в области внешнеэкономической деятельности, юристами, другими специалистами, получены заключения 4-х экспертов (прил.12-15) на договора №№ 1,3 – 9,11 о проведении бартерных операций для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием, заключенные КВС мэрии. Эксперты просили не разглашать их имена. К этому их вынуждает обстановка, сложившаяся в сфере внешнеэкономической деятельности. Компетентность экспертов у авторов отчета сомнений не вызывает.

2.1.8. Проведены консультации с Уполномоченным КВЭС РФ по Северо-Западному району А.П. Пахомовым, начальником Санкт-Петербургской таможни В.Г. Степановым, сотрудником отдела по борьбе с контрабандой Санкт-Петербургской таможни А.П. Упининым.

2.2. Особо следует отметить, что оперативной работе депутатов, как того требует ситуации, поскольку речь идет о снабжении населения города продовольствием в условиях кризиса, препятствовал КВС мэрии, который своевременно не представлял или вовсе не представил в распоряжение депутатов необходимых документов.

Так, несмотря на то, что 13.01.92 г. Председатель Совета в своем запросе на имя т. Путина В.В. (прил. 5) указал на необходимость «представить исчерпывающую информацию, полный комплект соответствующих документов» к совместному заседанию комитета и комиссий (т.е. к 14.01.92), на это заседание была представлена только краткая справка (прил. 16). После заседания т. Путин В.В. представил лишь часть договоров и, несмотря на два повторных запроса Председателя Совета (от 16.01.92 и 06.02.92 прил. 6,7), на первый из которых письменного ответа не получено, остальные материалы (копии лицензий, сертификаты, договора с фирмами «Фивекор» и «Тамиго»1) сотрудниками КВС так инее были представлены. Ответ на запрос Председателя Совета от 06.02.92 г. зам. Председателя КВС т. Аникина А.Г. (прил. 31) является отпиской, но главное, фактически содержит отказ в представлении копий лицензий и контрактов. Ранее т. Путин В.В. мотивировал этот отказ ссылкой на необходимость соблюдения коммерческой тайны. Подобная мотивировка является несостоятельной, так как, во-первых, народные депутаты имеют право доступа ко всем документам, во-вторых, ни один из представленных договоров не содержит разделов, предусматривающих конфиденциальность заключенной сделки в целом или даже определенных ее частей, и что действительно могло бы трактоваться как коммерческая тайна.

В предоставлении копий лицензий, контрактов, сертификатов, полного комплекта договоров было фактически отказано и Зам.Представителя Президента Ф.Ю. Шкрудневу (прил. 11а, 33).

Ответ А.А. Собчака на депутатский запрос М.Е. Салье (прил.34), поступивший в канцелярию Санкт-Петербургского горсовета 13.01.92 г., носит формальный характер, не содержит ответа на два основных вопроса (каков механизм реализации лицензий, на какие конкретные продукты заключены контракты, объемы продуктов) депутатского запроса. В связи с тем, что до 23.01.92 г. комитет и комиссии не располагали необходимыми для анализа материалами, М.Е. Салье – народным депутатом России было направлено представление зам. Главного прокурора города В.Д. Большакову (прил. 10). Это также не дало положительного результата (прил. 35). Прокуратура города не только не содействовала скорейшему получению материалов по депутатскому запросу и обращениям Председателя Совета, но дала ответ не по данному вопросу, возбудив производство об административном правонарушении в отношении начальника секретариата мэрии т. Голубева В.А. (прил. 36), не имевшего никакого отношения к рассматриваемому вопросу (прил. 37). Подобная «путаница» в действиях прокуратуры города при решении важнейших для жизни населения Санкт-Петербурга вопроса является не только недопустимой, что очевидно, но требует, по нашему мнению, специального внимания со стороны комиссии горсовета по вопросам законности.

Из имеющихся материалов очевидно, что сроки представления контрактов с инофирмами на проведение бартерных операций, согласно представленных договоров, истекли (за исключением договоров №№ 3,6,8,10) в январе 1992г., и у КВС мэрии нет никаких оснований для отказа в их представлении.

Таким образом, анализ ситуации, сложившейся вокруг экспортно-импортных операций по обеспечению населения Санкт-Петербурга продовольствием, был существенно затруднен ответственными сотрудниками мэрии города т.т. Путиным В.В. и Аникиным А.Г., грубо и неоднократно нарушившими закон «О статусе народного депутата…»

3. Перечень документов, по которым проводился анализ.

3.1. Поручение Правительства РФ № ЕГ-5-00931 от 09.01.92 (прил. 3).

3.2. Справка «О состоянии дел по выдаче лицензий под обеспечение города продовольствием» (прил. 16).

3.3. Копии договоров о проведении бартерных операций для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием между КВС мэрии и российскими фирмами и копия договора (контракта) между российской и финской фирмами (прил. 17-30).

3.4. Ответ зам.председателя КВС т.Аникина А.Г. и начальника Санкт-Петербургской таможни т.Степанова В.Г. на запросы А.Н. Беляева от 06.02.92 г. (прил. 31, 32).

3.5. Копии ответа зам.председателя КВС мэрии Санкт-Петербурга А.Г. Аникина на запрос Зам.Представителя Президента Шкруднева Ф.Д. с приложениями, включающими список организаций, получивших бартерные лицензии, условия тендера, письмо А.Г. Аникина на имя начальника СЗУ ТК РФ Бобкова В.Б. (прил. 33).

3.6. Ответ А.А. Собчака на депутатский запрос М.Е. Салье (прил. 34).

3.7. Ответы зам.прокурора города т. Дудина Н.П. на представление М.Е. Салье (прил. 33, 360, копия ответа т. Дудина Н.П. начальнику секретариата Санкт-Петербургского горсовета т. Кравченко И.И. (прил. 37).

3.8. Копия письма зам.председателя Правительства РФ Е.Т. Гайдара по вопросу выдачи лицензий (прил.38).

3.9. Копия письма начальника УОТК Государственного Таможенного Комитета РФ А.Г. Васильева на имя зам. Начальника СЗУ ГТК РФ Козлова А.В. «О лицензиях, выдаваемых КВС мэрии Санкт-Петербурга» (прил. 39).

3.10. Копия письма начальника СЗУ ТК РФ В. Бобкова от 29.12.91 г. № 11-09/1219 (прил. 40).

3.11. Переписка между КВС мэрии и таможенными службами (прил. 41).

3.12. Копия письма уполномоченного КВЭС РФ по Северо-Западному району А.П. Пахомова на имя председателя КВЭС РФ Авена П.О. (прил. 42).

3.13. Копия письма мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака на имя Зам. Председателя Правительства РФ Е.Т. Гайдара от 27.01.92 № 842 (прил. 43).

3.14. Поручение Правительства Рф от 28.01.92 № ЕГ-5-03444 (прил. 43а).

3.15. Копии лицензий (прил. 44-60).

4. Фактический анализ материала.

4.1. Расхождение данных справки, представленной т.Путиным В.В. 14.01.92 г. (прил. 16), и данных договоров о проведении бартерных операций для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием, полученных 15.01.92 г. (№№ 1, 3-9, 11) и в первой половине февраля через Ф.Д. Шкруднева (№№ 2, 4а, 10, 12).

4.1.1. В договоре № 1 (прил. 18): объемы поставок продовольствия по каждой позиции (мясо, сахар, картофель) – 300 000 т., в справке – 100 000 т. Штрафные санкции по договору (п.5): «в случае невыполнения концерном обязательств по поставке в 1 квартале продуктов и ФАКТИЧЕСКОЙ поставке в количестве НЕ МЕНЕЕ 100 тыс. тонн ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ, Концерн выплатит Комитету штраф в размере 2% от стоимости недопоставленного количества от каждой позиции», т.е. 28,1 млн. руб. В справке приводится иная мера: «В случае непоступления до 14.01.92г. подтверждения о начале поставок продовольствия лицензия будет отозвана». Кроме того, среди договоров, полученных через Ф.Д. Шкруднева, имеется договор (№1а) также на выдачу лицензии на 150 000 т. Нефтепродуктов с фирмой «Невский дом» (прил.17), который в справке не указан. Как следует из других документов, лицензия выдана по договору № 1а.

4.1.2. В договоре № 2 (прил. 19), представляющем собой фактически единственный контракт между российской («Фивекор») и иностранной („Пасено ОУ“ [NB: ниже названа „Пасенсо“ – прим. библиотекаря] Финляндия) фирмами на проведение бартерных операций, предусмотрена поставка 200 000 куб.м. лесоматериалов. Договор между КВС мэрии и фирмой «Фивекор» отсутствует. В справке указано 50 000 куб.м. леса и лесоматериалов. В контракте предусмотрена поставка детского питания, в справке – детского питания и сухого молока. Сроки поставки в контракте – в течение 1992 г. (в среднем 18 700 кг в месяц), в справке – 1 кв. 1992 г.

4.1.3. В договоре №3 (прил.20) ассортимент поставки: мясо, масло растительное и животное, сахар, лимоны, апельсины, какао бобы, сухое молоко, в справке – только мясо.

4.1.4. Договор №4 с фирмой «Сансуд» (прил.21), указанный в справке, не имеет точной даты, предусматривает выдачу лицензии на 25 500 куб.м. пиломатериалов хвойных пород, поставку в Санкт-Петербург масла растительного. Он дублирован договором № 4а фирмой «Интервуд» (прил.22), которой несмотря на дату подписания (09.01.92г.), в справке не приведен. Договор 4а предусматривает выдачу лицензии также на 25 500 куб.м. пиломатериалов хвойных пород, но иной ассортимент поставки продовольствия (мясо, масло, сахар, лимоны, апельсины, какао бобы, детское питание).

4.1.5. В договоре № 5 (прил.23) ассортимент поставки: говядина, свинина, масло животное и растительное, сахар, молоко сухое, детское питание (по согласованию с комитетом), сроки – январь-февраль -10%, март – 15% от суммы, используемой на закупку продовольствия; в справке – только говядина и свинина, январь – 10%, февраль – 15%.

4.1.6. В договоре № 6 (прил.24) и № 10 (прил.28) ассортимент поставок: масло растительное и животное, молоко сухое, сроки поставок – февраль 1992 г. (особые условия не оговорены); в справке – отсутствует сухое молоко, сроки – III кв. (заявитель имеет право досрочной поставки).

4.1.7. В договоре № 7 (прил.23) ассортимент поставки: детское питание и, по согласованию с комитетом, мясо, масло растительное и животное, сахар, лимоны, апельсины, сроки – до 1 марта 1992 г., в справке – только детское питание, сроки – I квартал.

4.1.8. В договора № 8 (прил.26) объемы материалов, на которые предусматривается выдача лицензии, также как и объемы продовольствия, сроки его поставки не указаны, выдача лицензии на цемент договором не предусматривается. Договор в целом предусматривает «бартерную сделку – обмен лесоматериалами на продовольственные товары».

В справке: 40 000 куб.м. лесоматериалов, 20 000 т. цемента на 200 000 т. фуражного зерна (под обеспечение потребностей птицефабрик и племенного скота), сроки – III кв. 1992 г.

4.1.9. В договоре № 9 (прил.27) указан ассортимент лесоматериалов, в справке – не указан.

4.1.10. В большинстве договоров (1а, 3—6, 8—10) отсутст­вуют данные об объемах закупаемого продовольствия. В справке они указаны во всех случаях. Сопоставление данных договоров, в которых указаны суммы валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия, с данными справки по объемам продовольствия свидетельствует о том, что городу, в соответствии с этими данными, будет недопоставлено продовольствия на сумму около 11.5 млн. долларов США (табл.1). От всей суммы валютной выручки на продовольствие по договорам №№ 3-6, 9, 10 это составляет 43,7%.

4.2. Расхождения между ответами на запросы М.Е. Салье, А.Н. Беляева, Ф.Д. Шкруднева, договорами, лицензиями и другими документами касаются:

– фирм—посредников, с которыми КВС подписал договора. Так, фирма „Невский дом“ не фигурировала в справке , но по данным прил.31,33 лицензия выдана именно этой фирме;-ответа мэра города т.Собчака А.А. на депутатский запрос М.Е. Салье (прил. 34). Так, в ответе от 09.01.92 г. сказано, что выданы лицензии на цемент – 20 тыс.т. и лесоматериалы — 40 тыс. (единица измерения не указана) в обмен на фуражное зерно для области. Согласно справке (прил.16) подобный вид бартерной поставки осуществляет Леноблисполком. Договор с Внешнеэкономическим агентством Лоноблисполкома подписан лишь 10 января 1992 г. и, кроме того, не предусматривает выдачу лицензии на цемент. Лицензия на 40 000 куб.м. лесоматериалов выдана лишь 14.01.92 г. (прил.54);– беспрецедентного расхождения между датами подписания договоров и выдачи лицензий. Так, договор № 1а с „Невским домом“ подписан в январе 1992 г. (точная дата не указана), лицензия выдана 20.12.91 г. (прил.44); контракт между фирмами «Фивекор» и „Пасенсо ОУ“ [NB: выше названа „Пасено“ – прим. библиотекаря] подписан 11.01.92 г., лицензия выдана 26.12.91 г. (прил. 43);– в остатках объемов лесоматериалов, которые невозможно просчитать из-за расхождений основных документов (договоров) и т.д.

В целом очевидно, что указанные расхождения документов, по которым проводился анализ, нельзя объяснить только беспрецедентной халатностью и безответственностью, с которой отнеслись т.т. Собчак А.А., Путин В.В., Аникин А.Г. при представлении ответов на запросы депутатского корпуса. Также как и в отказе о представлении всего пакета документов по вопросу, расследованием которого занималась депутатская группа, эти несоответствия связаны с намерением скрыть истинное положение дел, затянуть и запутать расследование в бесконечных перепроверках фактов.

5. Юридический анализ договоров.

В условиях чрезвычайной ситуации с обеспечением населения города продовольствием (с учетом чего Правительство России и бартеру в обмен на природные ресурсы) необходимо было использовать все меры, гарантирующие исполнение сторонами своих обязательств, и оптимизацию экономической эффективности заключаемых сделок.

5.1. Предмет договоров, заключаемых КВС мэрии.

В соответствии со ст. 160 ГК РСФСР «… договор считается заключенным, когда между сторонами … достигнуто соглашение по всем существенным его пунктам. Существенными пунктами являются те пункты договора, которые признаны таковыми по закону, или необходимы для договора данного вида».

С позиции этой юридической нормы рассматриваемые договора отличаются правовой неопределенностью: неясно, какие это договора – «купля-продажа», посредничество, договор-поручение или договор-комиссия.

Во многих договорах контрагент мэрии обозначен как «поставщик» (№№ – 10, 5-7, 9-12), в других – и как «поставщик» и как «получатель» (№№ – 3, 4, 4а). В договоре №-8 контрагент КВС мэрии (Внешнеэкономическое агентство Леноблисполкома) обозначен как «Получатель» лицензии, что в действительности и имеет место. Из подавляющего большинства договоров очевидно, что сами фирмы-контрагенты не являются фирмами-поставщиками ни материальных ресурсов, на которые они получают лицензии, ни, тем более, поставщиками продовольственных товаров. Таким образом, это фирмы-посредники, с которыми у КВС мэрии должны были бы складываться торгово-посреднические отношения в рамках международного договора «купли-продажи». В действительности же лицензии не продаются, а передаются фирмам контрагентам КВС.

5.2. Условия, гарантирующие осуществление любого из представленных договоров и их соблюдение.

Важнейшие условия, обеспечивающие выполнение сторонами своих обязательств, т.е. гарантирующие поставку в Санкт-Петербург продовольствия в январе-феврале, КВС мэрии не соблюдены, что и показано ниже.

5.2.1. Подтверждение выделенных квот Министерством экономики и финансов России, которое мэрии Санкт-Петербурга необходимо было получить в соответствии с поручением Правительства РФ от 09.01.92 г. № ЕГ-5-00931 (прил. 3а), в документах, представленных КВС, отсутствует и, насколько нам известно, до 03.02.92 г. КВС за ним не обращался (прил. 42).

5.2.2. Наличие контрактов на проведение бартерной сделки для получения лицензии.

Договора на получение лицензий заключены с предприятиями и организациями, которые, как уже сказано, в большинстве случаев являются посредниками, а не производителями материалов и природных ресурсов, на которые выделены квоты (совместные и малые предприятия, АО, биржа, предприятия со 100% иностранными инвестициями и др.).

В большинстве договоров в разделе «Обязательства Комитета» КВС указано, что он берет на себя «содействие в поисках партнеров для проведения бартерной сделки или продажи ресурсов».

В то же время, лишь два договора (№№ 3,8) предусматривают выдачу лицензии при условии предоставления подписанного контракта на проведение бартерной сделки (или продажи ресурсов – №-8) в 3-х дневный срок с момента подписания контракта, а не договора. Последнее ставит под сомнение всю сделку, так как срок представления контракта не оговорен. В остальных договорах поставщики (получатели лицензии) представляют КВС контракты ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ лицензии или вообще не представляют (№№ – 11,12) контракты!

Сроки представления контрактов также различны: три (№-11), пять (№-1а), десять (№№-4, 4а, 5, 7, 9) дней, до 15.03.92 г. (№№ – 6, 10) с момента оформления лицензии (1а, 11) или подписания договора (4, 4а, 5, 7, 9).

Таким образом, второе условие, гарантирующее выполнение всех договоров, не соблюдено. За исключением договора №-2, представляющего собой контракт по бартерной сделке, КВС мэрии не представил ничего. Кроме того, встает законный вопрос: зачем вообще нужна фирма-посредник, которой к тому же выплачиваются солидные комиссионные в валюте, если она не располагает ресурсами, а КВС будет еще и содействовать ей в их поисках?

Очевидно, что фирмам, не имеющим ресурсов и не предъявившим контрактов на бартерную сделку, лицензии выдавать не следовало.

5.2.3. Право КВС мэрии Санкт-Петербурга на выдачу лицензий.

Постановлением Правительства РФ от 31.12.91 г. №-90 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в 1992 году» право выдачи лицензий на ввоз и вывоз предоставлено Комитету внешнеэкономических связей РФ и его Уполномоченным в экономических регионах.

Из резолюции председателя КВЭС РФ П.О. Авена на письме к нему т. Путина В.В. от 04. 12. 91 г. №-200245 (прил. 3) следует разрешение на «выдачу квот и лицензий по указанной номенклатуре КВС в указанных количествах мэрии Санкт-Петербурга до 15.11.92 г. «Эта, не очевидная по своему смыслу (тем более по срокам выдачи лицензий, которые в дальнейшем толковались как 15.02.92г.), формулировка, пояснена Поручением Правительства РФ от 09.01.02г. « ЕГ-5-00931 (прил. 3а), в котором поручение дано «Министерству экономики и финансов России (т. Нечаеву), Комитету внешнеэкономических связей при МИДе России (т. Авену)». На основании этого поручения должно было быть отработано распоряжение Правительства РФ на выдачу лицензий КВС мэрии Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что КВС мэрии не отработал должным образом ни вопрос о подтверждении квот (п.5.2.1), ни вопрос о праве выдачи лицензий, Санкт-Петербуржская таможня отказалась, за исключением одного случая, пропускать грузы по лицензиям, выданным КВС, потребовала «положения об особом порядке пропуска грузов по лицензиям мэрии Санкт-Петербурга» и, после переговоров 12.02.92г. с А.А. Собчаком, начала пропуск лицензируемого груза под личную ответственность «от мэрии – Путина В.В., от таможни – начальника таможни Степанова В.Г. и заместителя Морозова Е.В.» (прил. 32).

Вмешательство депутатов и действия таможни привели к разъяснению ситуации Заместителем Председателя РФ Е.Т. Гайдаром (прил. 39) и начальником УОТК ГТК РФ А.Г. Васильевым (прил. 40), из которых однозначно следует, что «каким-либо иным (кроме КВЭС РФ – авторы) государственным органам или организациям право выдачи лицензий не предоставлено».

Таким образом, тот факт, что КВС мэрии Санкт-Петербурга, игнорируя Постановление Правительства России, превысил свои полномочия в вопросе выдачи лицензий, привел к невыполнимости всех договоров, во всяком случае в установленные сроки.

В настоящее время оформление и выдача лицензий производится Уполномоченным КВЭС РФ по Северо-Западному району А.П. Пахомовым, к которому обратился также и Ф.Д. Шкруднев (прил. 61).

Трех приведенных выше фактов вполне достаточно для вполне обоснованного заключения о некомпетентности руководства КВС мэрии Санкт-Петербурга в решении вверенных им вопросов и срыве поставок продовольствия в Санкт-Петербург в январе-марте 1992г., что предусматривалось Правительством РФ при выдаче квот.

Однако в действиях т. Путина В.В. и Аникина А.Г. усматривается не только некомпетентность. Об этом, помимо приведенных фактов, свидетельствует анализ договоров и лицензии.

5.3. Оформления договоров.

5.3.1. Не все договора скреплены подписями и печатями каждой из договаривающихся сторон (№№-1а,1,3,5,10,11), То же относится и к приложениям (№№-3,4,4а,5,10,11).

5.3.2. Не во всех договорах их страницы скреплены подписями каждой из договаривающихся сторон (№№-3,6,8,11).

5.3.3. На некоторых договорах отсутствуют даты их заключения (№№-1а,4).

5.3.4. В некоторых Договорах отсутствует приложения, упомянутые в тексте договора (№-1а,1), или в тексте договоров отсутствуют ссылки на приложения, которые по смыслу договора должны быть или которые приложены к договорам (№№-1а,8,10).

5.3.5. В договоре №—12 исправлен номер договора (с №-9 на №—12), номер договора в приложении не исправлен.

5.3.6. В приложении №-1 к договору №-11 неверно указаны:

– сумма стоимости скандия ( 7 х 72.6 = 508.2, а не 1 452 000 DЕМ2);

– сумма стоимости циркония (не 1 166 040, а 1 174 572 DЕМ);

– общая сумма экспорта (в приложении – 5 924 302 DЕМ, в действительности же, с учетом ошибки в сумме стоимости скандия – 4 491 342 DEM).

Приведенных фактов достаточно для того, чтобы признать юридическую ущербность большинства договоров, заключенных КВС мэрии Санкт-Петербурга.

5.4. Оформление лицензий.

5.4.1. Отсутствует код ОКПО и (или) регистрационный номер участника ВЭС (прил. 44-60).

5.4.2. Отсутствует изготовитель экспортируемого товара, происхождение (прил. 43-94, 36-60).

5.4.3. Отсутствует страна назначения (прил.33, 33, 60).

5.4.4. У всех лицензий отсутствует регистрационный номер. 5.4.5. Отсутствует указание на характер лицензии – разовая, генеральная (прил. 44, 46, 33, 37, 60).

5.4.6. Отсутствует указание на Покупателя – п.9 (прил. 44, 50-53, 55, 57-60).

5.4.7. Не указан срок действия лицензии (прил.44,45).

5.4.8. В некоторых лицензиях (прил. 44,45, 55, 58) п.п.14 -19 заполнены как для генеральной лицензии.

5.4.9, Во всех лицензиях п.20 заполнено неверно. В этом разделе указывается за счет какой квоты производится экспорт (если лицензия, разовая) или реквизиты правительственного решения(если лицензия генеральная).

5.4.10. В п.22 не указывается согласование с органом за счет чьей квоты производится экспорт.

Анализ нарушений при заполнении и выдаче лицензий показывает, что данные лицензии выдавались без предоставления экспортерами (посредниками) определенных законодательством необходимых данных на поставку, сертификатов происхождения и качества, информации о продавцах и покупателях. Кроме того, указанные лицензии выдавались в нарушение установленного Правительством РФ порядка, что делает их незаконными.

5.5. Меры, гарантирующие исполнение поставщиком (получателем лицензии) его обязательств.

При проведении этого анализа необходимо иметь в виду гарантии и санкции сторон, обеспечивающие выполнения договора в полном объеме, такие как залог, финансовая гарантия, возможность проверки, возможность блокировки операции с помощью таможенных органов и т.д.

5.5.1. Санкции за невыполнение поставщиком (получателем лицензии) его обязательств отражены в договорах по разному (табл.2), единый подход к установлению штрафных санкций отсутствует.

В половине договоров (№№- 1а,1,3,6,8,10-12) предусмотрены ничтожные штрафные санкции при преимущественно минимальном проценте (25) предоставления в распоряжение поставщика валютной выручки от продажи материальных ресурсов. При этом в некоторых из этих договоров (№№ – 1а,1,6,10,11) не предусмотрены санкции за непоставку (недопоставку) товаров, которые в соответствии с существующими нормами являются максимальными и взимаются в иностранной валюте. В части договоров вообще не указано, в какой валюте уплачиваются штрафные санкции.

Договор № – 8 с внешнеэкономическим агентством Леноблисполкома подписан без указания конкретных цифр: отсутствует объем лесоматериалов, на которые должна быть выдана лицензия, объемы продуктов, которые обязуется закупить поставщик, сроки поставок, размер штрафных санкций.

Вторая группа договоров отличается от первой относительно высокими штрафными санкциями при максимальном проценте валютой выручки, передаваемой поставщику – получателю лицензии (табл.2, №№-4,4а,5,7,9). Существенная часть штрафных санкций (10% недопоставленных продуктов) выплачивается в иностранной валюте.

Договора на содержат банковских документов, подтверждающих наличие достаточных валютных средств на счетах обладателей лицензий, согласившихся на санкции в виде полной валютной стоимости непоставленных товаров (№№ —4,4а,5,7,9).

Подобный подход к установлению штрафных санкций свидетельствует о том, что КВС мэрии «распределял» их, руководствуясь интересами получателя лицензии, а не города.

5.5.2. Гарантии выплаты штрафных санкций в договорах фактически отсутствуют.

Дополнительные соглашения (приложения), определяющие обязательства поставщика по ценам, валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, подписаны отдельно. В текстах договоров нигде не оговаривается, что приложения являются неотъемлемой составной частью договора (за исключением договора №-1). Практика показывает, что в таких случаях дополнительные соглашения могут быть просто „потеряны“ обеими сторонами. К некоторым договорам они просто не приложены (№№-1а,8).

С учетом всех приведенных фактов можно заключить, что большинство указанных приложений являются недействительными, а следовательно выплата санкций по разделу 3 договоров – «Обязательства поставщика», не осуществима.

5.5.3. Во всех договорах (кроме №№-5, 12) отсутствуют условия форс-мажора, которые должны были бы включать в себя правительственные изменения законодательных актов и которые являются обязательными для такого рода договоров. Между тем условия форс-мажора определяют возможность аннулирования обязательств сторон, связанных со штрафными санкциями.

5.5.4. В большинстве договоров не определен порядок разрешения споров между сторонами.

5.6. Юридический анализ договоров и лицензий позволяет сделать следующее заключение.

КВС мэрии Санкт-Петербурга не определен предмет заключенных договоров, т.е. они характеризуются правовой неопределенностью. Из представленных договоров очевидно, что между сторонами должны складываться торгово-посреднические отношения в рамках международного договора «купля-продажа». Из этого следует, что условия договора должны быть сформулированы в соответствии с конвенцией ООН о договорах международной «купли-продажи» (документ А/СЩ 97к,Annex – 1, вступивший в силу на территории России с 01.09.91г. Кроме того, определив статус контрагентов как торговых посредников, КВС мэрии должен был руководствоваться нормами ГК РСФСР (гл. 35 «Поручения», гл. 36 «Комиссия»).

Нормы конвенции ООН и ГК РСФСР не соблюдены в указанных договорах, что и привело к отсутствию в них механизмов осуществления сделок. Договора не имеют необходимых условий, которые в своей совокупности создавали бы необходимый технико-юридический механизм, обеспечивающий выполнение контрагентом своих обязательств, а в случае их невыполнения гарантировали бы полное возмещение убытков, а также неполученного дохода, что является самым существенным при экспорте лицензируемой продукции в порядке бартера.

Все вышеизложенное позволяет придти к выводу, что большинство договоров, подписанных КВС мэрии, с юридической точки зрения позволяет фирмам-посредникам уклониться от взятых на себя обязательств. Ничтожные санкции по одной группе договоров и большие валютные отчисления по другой создают фирмам-посредникам для этого вполне благоприятные условия.

6. Экономический анализ договоров.

6.1. Исходя из главной цели бартерных операций, а именно: обеспечение населения города значительными поставками продовольствия в январе-феврале 1992 г., выдача («продажа») лицензий тому или иному партнеру должна была осуществляться с учетом следующих критериев.

6.1.1. Дееспособность фирм-посредников.

6.1.2. Сумма валютной выручки, используемой для закупки продовольствия (или наоборот – комиссионный интерес партнера).

6.1.3. Уровень экспортной и импортной цены на товары, устанавливаемый в отсутствии контрактов на бартерную сделку с учетом цен мировых товарных рынков (например, Лондонской биржи) при определении паритета в товарообмене.

6.1.4. Цены реализации продовольствия в рублях.

6.2. Широкие круги предпринимателей не были своевременно поставлены в известность о наличии в распоряжении мэрии квот на сырье и материалы под бартерные операции, что противоречит Постановлению Правительства РФ от 31.12.91 г. №-90.

Решение о распределении остатка квот предприятиям на тендерной основе принято лишь в середине февраля 1992 г. и должно рассматриваться как результат вмешательства депутатов и Ф.Д. Шкруднева (прил. 33).

Большинство фирм, с которыми подписаны договора, не известны как серьезные коммерческие фирмы, имеющие достаточный опыт в экспортно-импортных операциях. Известно, в то же время, что часть фирм либо имеют тесные связи с чиновниками мэрии («Комплекс», «Интеркомцентр», Внешнеэкономическое агентство Леноблисполкома и др.), либо созданы незадолго до подписания договоров (например, фирма «Джикоп»: основной акционер – гражданин Германии, уставной капитал – 100 000 руб., основана в конце октября 1991 г.; фирма «Тамиго»: советско-американское предприятие, профиль деятельности – медицина, уставной капитал – 1 млн. руб., зарегистрирована в октябре 1991 г.).

6.3. Условия предоставления валютной выручки в распоряжение фирм-посредников (комиссионные) колеблются в диапазоне 25-50% (табл. 2).

Определение размера комиссионных, как уже указывалось, находится в прямой зависимости от размера штрафных санкций (чем больше комиссионные, тем больше штрафные санкции), что безусловно не является случайностью и отражает «политику2 КВС в этом вопросе. Какая либо иная «аргументация» различий в определении комиссионных отсутствует.

На первой стадии работы с квотами КВС мэрии пренебрег необходимостью согласовать свои действия по распределению валютной выручки с уже действовавшими нормами ее обязательной продажи (Указ Президента России «О формировании Республиканского валютного резерва РФ в 1992 году» от 30.12.91г. №-335). И только 27.01.92г. на имя Е.Т. Гайдара мэром города было направлено письмо с просьбой освободить «предприятия», участвующие в бартерных операциях от обязательной продажи части валютной выручки (прил. 43). При этом мэр мотивирует свою просьбу возможной потерей мэрией и областной администрацией авторитета у населения, но забывает о том, что освобождаются от этой нормы вовсе не предприятия города или области, производящие данную продукцию, а фирмы-посредники, получающие на данной операции сверхприбыль.

6.4. Ценовая политика КВС по всем трем позициям (цены на экспортируемые материальные ресурсы, на импортируемое продовольствие, цена продажи продовольствия в рублях) столь же «разнообразна» в разных договорах, как и штрафные санкции, и комиссионные.

6.4.1. Цены на товары по экспортно-импортным операциям отсутствуют во многих договорах, что не позволяет оценить не только их экономическую эффективность, но, главное, долю валютной выручки, идущей на закупку продовольствия. Так, на экспортируемые товары цены не указаны в договорах №-1а, 1 (дизельное топливо, мазут, бензин), №-3 (особо чистый аллюминий), №-8 (лесоматериалы), №-12 (медь). На импортируемое продовольствие цены отсутствуют в четырех договорах (№№-1а, 1, 8, 12).

6.4.2. Цены по сопоставимым товарам (экспорт) в разных договорах изменяются в существенных пределах, что из-за отсутствия во всех без исключения договорах спецификации, сертификатов по лицензируемым товарам, не находит никакого объяснения. так цена на пиломатериалы колеблется в пределах 85-110-140 долларов США за 1 куб. м., на лесоматериалы – 60-75 долларов США за 1 куб. м.

6.4.3. Цены на продукты более или менее одинаковы во всех договорах, за исключением масла растительного, цена которого в договорах №№-4, 4а составляет 600 долларов США/тыс. тонн, в остальных 500-550 долларов США/тыс. тонн. По оценке экспертов не оправданы цены на сахар – 280 долларов США/т, тогда как по мировым ценам она составляет 200 долларов/т.

6.4.4. Не во всех договорах определены условия поставки, поэтому нет ясности по ценам ФОБ и СИФ.

6.4.5. Ценовая политика КВС по продаже закупленных товаров на рубли ничем не обоснована, цены в рублях на продукты питания разные. Кроме того, в некоторых договорах (№№-1а, 3, 6, 8, 10, 11) они просто отсутствуют, или приведены лишь на часть ассортимента (№№-7, 9).

Цены на мясо отличаются в диапазоне 7.2 руб./кг (№-1) – 16.8 руб./кг (дог. №№-4а, 5, 9), на сахар – 4.2 (№-1) – 5.6 (№№-4а, 5, 9) – 8.0 руб./кг (№-12), на масло растительное: 5.5 (№№-4, 4а, 5, 9) – 18.0 руб./кг (№-12).

6.6. Другие условия договоров.

6.6.1. Требования по качеству, упаковке и маркировке товаров во всех договорах указаны лишь в самом общем виде.

6.6.2. Во всем без исключения договорах нет указания по пунктам доставки, не указано также кто и каким образом осуществляет приемку товаров.

Только к одному договору №-10 приложено дополнительное соглашение, определяющее, что получателями продуктов являются «Росмясомолторг» и «Росптицепром». Соглашение не имеет юридической силы, так как не подписано сторонами.

Информация т. Аникина А.Г. в ответ на запрос Ф.Д. Шкруднева, что «для обеспечения контроля поставок реализация продуктов питания будет осуществляться через государственные оптовые организации: «Росмясомолторг», «Роспродторг», «Росптицепром», с которыми владельцы лицензий обязаны заключить договора», является неверной. Условиями договоров, подписанных КВС с получателями лицензий, это не оговаривается. В договорах сказано лишь: «Закупить и поставить Комитету по указанному им адресу продовольственные товары…» (№№-3-7,9-12) или «…закупить следующие продовольственные товары … и передать их в распоряжение Комитета по согласованной специфике» (№-8).

Из этого следует, что Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга взял на себя несвойственную ему функцию (согласно положению о КВС) оптовой организации.

6.6. Объемы продовольствия указаны лишь в трех договорах, два из которых (№№-1,7) заключены с московскими фирмами, третий (№-11) с АО «Джикоп». Два из них заслуживают особого анализа.

6.6.1. Договор «-1 – Концерн «Международный коммерческий центр“ („Интеркомцентр“).

Договор предусматривает выдачу лицензии „Интеркомцентру“ на 130 000 т нефтепродуктов. Этой лицензии не обнаружено. Как уже отмечалось, лицензия на 150 тыс. тонн нефтепродуктов выдана АО „Невский дом“. Тем не менее, факт заключения договора между КВС мэрии и „Интеркомцентром“ имеет место, факт расторжения договора не установлен.

Также как и во всех остальных договорах, договор №—1 не определяет его предмета, Фактически между сторонами заключен договор поставки, причем поставщик не является производителем продукции и использование юридической конструкции договора поставки неправомерно, так как это дает концерну возможность уклониться от обязательств.

В договоре не определены способ платежа, формы расчета, конкретный плательщик, порядок поставки, вопросы страхования, порядок сдачи—приема поставляемой продукции.

Сведения справки, как отмечалось, не соответствуют содержанию договора — они уменьшены в три раза.

Объемы поставок мяса, сахара и картофеля либо соответст­вует, либо превышают годовую потребность города, и в этой связи договор №—1 имел бы огромное значение для продовольственного снабжения города в случае его реализации.

Однако, этот договор не имеет реального значения и не только потому, что впоследствии он был „подменен“ договором с фирмой „Невский дом“.

О нереальности осуществления договора №-1 в установленном законом порядке и в соответствии с существующими экономическими условиями, свидетельствуют следующие факты:

максимальная валютная выручка от реализации 15О тыс. т нефтепродуктов может составить при ориентировочной цене 100 долларов США за 1т (автобензин) – 30.000.000 долларов США. В то же время 300 тыс. т мяса могут быть в лучшем случае приобретены за (1 000 долларов за 1т) 300.000.000 долларов США, что уже само по себе делает эту сделку нереальной. Стоимость мяса, сахара, картофеля (100 тыс.тонн по каждой позиции), показанных в справке, также превышает возможную выручку от реализации нефтепродуктов. Занижение а справке объемов свидетельствует о понимании лиц, готовивших ее, нереальности договора;

– закупку 300 тыс. тонн мяса и 300 тыс. тонн картофеля в 1-ом квартале практически не осуществима, поскольку невозможно найти поставщика или поставщиков, способных поставить в этот период такое количество продовольствия. В тоже время, в случае поставки товаров в объеме договора, транспортный узел города (порт, ж/д, транспорт, холодильники и склады) не способен их принять. Авторы договора обязаны были знать эти обстоятельства;

– санкции по договору ничтожно малы и, как отмечалось выше, не определено а какой валюте они выплачиваются;

– в качестве приложения к договору имеется странный документ без регистрационного номера и даты, но за подписью президента Концерна Г.М.Мирошника, заверенной печатью и содержащий обязательства Концерна «урегулировать недоразумения», связанные с предъявлением лицензии;

– договор заключен 23 декабря 1991 года. Поручение Правительства России № ЕГ-5-00931 датировано 09.01.92г.. Возникает предположение, что стороны не преследовали в качестве истинной цели своего договора поставку продовольствия в Санкт-Петербург.

Принимая во внимание сумму по договору (4.215 млрд.руб.), можно сделать вывод, что юридическая ущербность договора может повлечь за собой УБЫТКИ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ для города и создает условия фактического обогащения в случае недобросовест­ности контрагента по договору.

В сравнении с валютной прибылью от продажи лицензированных товаров, санкции за невыполнение договора – ничтожны, и можно, выплатив их, не выполнять обязательств перед городом на поставку продовольствия. В практике такого рода сделок имеются, к сожа­лению, случаи, когда «по договоренности» с зарубежными партнера­ми цена поставляемой продукции завышается (или занижается), а соответствующая разница от оговоренной цены и среднемировой цены на данный товар (причем, в валюте) оседает в зарубежных банках на счетах соответствующих физических или юридических лиц.

6.6.2. Договор № 11 (Акционерное общество „Джикоп“)

Договор заключен с фирмой, зарегистрированной лишь в конце октября 1991г., имеющей уставной капитал только 100 000 рублей (по договору стоимость металлов, на которые выдана лицензия, составляет 5 924 302 DЕМ), основной акционер – гражданин Германии.

Санкции по договору – ничтожны, в приложении 1 допущена серия грубых ошибок, приложение 2 (номенклатура поставляемых продовольственных товаров) отсутствует, страницы договора не скреплены подписью представителя фирмы-контрагента, сам договор – печатью КВС мэрии. В лицензии в одну группу объединены металлы (тербий, церий, иттрий, скандий), разница в ценах на которые даже по данным договора колеблется примерно от 200 000 до 160 DЕМ.

Оценка стоимости металлов (преимущественно – редких земель) дана, вероятно, с учетом данных, представленных представителями Радиоэкспорта, Радиевого института (прил.37), а также фирмы „Интервуд“ (прил. 62).

Сравнительный анализ указанной в договоре цены на соответс­твующий редкоземельный металл с ценами на этот металл по экспертной оценке, учитывающей сформировавшиеся рыночные цены на дан­ный редкоземельный металл (табл. 3), свидетельствует о криминальном характере условий договора № 11, основанных на значитель­ном уровне демпинга (значительного занижения продажной цены) при продаже редкоземельных металлов на западном рынке. В трех из восьми позиций (ниобий пятиокись, тантал и цирконий, уровень до­говорных цен примерно соответствует среднемировым рыночным ценам. По остальным позициям договорные цены резко занижены: по ниобию электрическому – в 7 раз, по церию – в 10 раз, по тербию и иттрию – в 20 раз, по скандию – примерно в 2 000 раз. Подобное занижение цен могло привести к нанесению ущерба в раз­мере около 14 млн. DЕМ (табл.3). Возможна некоторая корректи­ровка оценок после представления для анализа копий контрактов и сертификатов к ним, которые так и не были представлены в распо­ряжение рабочей группы, несмотря на неоднократные запросы в адрес КВС мэрии.

С учетом того, что дееспособность фирмы „Джикоп“ должна быть подвергнута

серьезнейшему сомнению, что санкции по договору ничтожны, вполне допустим вариант самоликвидации Фирмы после вывоза металлов за рубеж и оседания всей выручки на счетах иностранных банков.

7. Выводы

7.1. Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга не соблюдены важнейшие условия, гарантирующие осуществление любого из подписанных договоров:

– не получено подтверждение квот на выделенные ресурсы от Министерства экономики и финансов России (п.5.2.1);

– лицензии выданы фирмам- посредникам до предоставления ими контрактов на проведение бартерной сделки, что не гарантирует наличие у этих фирм, выступавших в качестве экспортеров, необхо­димых ресурсов (п. 5.2.2);

– КВС мэрии не отработано должным образом его право на выдачу лицензий, которое не подтверждено в дальнейшем Заместителем Председателя Правительства РФ Е.Т.Гайдаром (п.5.2.3);

7.2. Большинство договоров и приложения к ним, подписанные КВС мэрии, является юридически ущербными и могут быть признаны недействительными. Это подтверждается в частности следующим:

– в договорах не соблюдены нормы конвенции ООН и ГК РСФСР, но определен предмет заключенных договоров, они характеризуются правовой неопределенностью, не содержат необходимых условий, которые в своей совокупности создавали бы технико – юридический механизм, гарантирующий выполнение контрагентами своих обязательств, а в случае их невыполнения – возмещение убытков и неполученного дохода (п.5.6);

– многие договора и особенно приложения к ним оформлены без соблюдения общепринятых юридических норм (п.п. 5.3, 5.5 и др.).

7.3. Все лицензии, выданные КВС мэрии, следует признать незаконными, так как они выданы в нарушение установленного Правительством РФ порядка (п. 5.2.3) и без предоставления экспортерами (посредниками) определенных законодательством необходимых данных (п.5.4).

7.4. В действиях председателя КВС т. Путина В.В. и его заместителя т. Аникина А.Г. просматривается особая

заинтересованность в заключении договоров и выдачи лицензий определенным фирмам и лицам об этом свидетельствует: I

– отсутствие своевременной информации для широких кругов предпринимателей города о наличии в распоряжении мэрии квот на большие объемы нефтепродуктов, лесоматериалов, металлов и др. и о работе КВС по выдаче лицензий, что к тому же является наруше­нием Постановления Правительства РФ от 31.12.91 № 90;

– подписание договоров с фирмами, большинство из которых не известны как серьезные коммерческие структуры, имеющие достаточный опыт о экспортно-импортных операциях, но которые в то же время имеют либо тесные связи с чиновниками мэрии, либо созданы незадолго до подписания договоров (п.6.2) и все являются фирмами-посредниками;

– отсутствие единого подхода у КВС мэрии при установлении штрафных санкций и валютных отчислений („комиссионных“) при наличии явно „распределительного“ характера этих позиций договоров: ничтожные штрафные санкции при минимальных комиссионных по одной группе договоров и значительные санкции при максимальных комиссионных – по другой (п.п. 5, 5.1, 6.3, табл.2);

– юридическая необеспеченность договоров, которая позволяет Фирмам-посредникам уклониться от взятых на себя обязательств без особого ущерба для себя;

– наличие в договорах, кроме уже приведенных, односторонних льгот и преференций в отношении контрагентов мэрии при фактическом игнорировании интересов города;

выдача лицензий до заключения договоров (п.4.2);

демпинговые цены на редкоземельные металлы (п.6.7.2);

несвоевременное и неполное представление документов по официальным запросам, что может объясняться желанием скрыть истинное положение дел, запутать и затянуть расследование в бесконечных перепроверках фактов.

7.5. КВС мэрии по существу принял на себя несвойственные ему функции оптовой организации (п. 6.5.2), не имея в то же время ценовой политики как по экспортно — импортным операциям, так и по продаже продовольствия за рубли (п.6.4).

7.6. Председатель КВС мэрии т. Путин В.В. и его заместитель т. Аникин А.Г. проявили полную некомпетентность, граничащую с недобросовестностью при составлении договоров, лицензий, иных документов, беспрецедентную халатность и безответственность при представлении документов депутатской группе, что подтверждается многочисленными расхождениями данных в разных документах (п.4).

7.7. Мэр и председатель КВС не отвечали, либо отвечали несвоевременно или не по существу вопросов на депутатский запрос, запросы Председателя горсовета, Зам. Представителя Президента России, грубо нарушая тем самым действующее законодательство. Прокуратурой города не было предпринято никаких мер по пресечению этих действий.

7.8. Основная задача, поставленная перед КВС мэрии Санкт-Петербурга, – обеспечение существенных поставок в город продовольствия в первом квартале 1992 г.- не выполнена.

8. Рекомендации

8.1. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру города.

8.2. Отстранить Путина В.В., Аникина А.Г. от занимаемых должностей.

8.3. При назначении нового руководителя КВС мэрии председателем Совета согласовать кандидатуры с мэром города.

8.4. Изъять у КВС мэрии и других комитетов мэрии право на ведение коммерческой деятельности.

8.5. Дальнейшую реализацию квот и лицензий проводить в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.91 г., а также по согласованию с Комитетом по международным и внешнеэкономическим связям горсовета.

23.03.92г. Народный депутат РФ и

Санкт-Петербургского

Горсовета

________ П.Е. Салье

Народный депутат Санкт-

Петербургского горсовета

________ Г.П.Гладков

  ОРИГИНАЛЪТ:

01-copy 01 02-copy 02 03-copy 03 04-copy 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19