Всъщност на 3 март някои  „празнуват” един временен (прелиминарен) договор между две паразитни империи – Руската и Османската.

Един измислен и изкуствен празник, натресен ни от послушното русофилско лоби в управляващата ни сган през 1991 г. за да се дозапълнят идеологемите на руския империализъм, поизместени малко от зрелия социализъм за известно време.

Датата на подписване на Сан Стефанския временен договор не е случайна. По стара имперска традиция по-важните държавни документи, като укази, декрети, договори, се подписват и обнародват  на рождената дата на императора. Така е и с манифеста на Николай II , с който в Русия е премахнато крепостничеството.

На 3 март 1861 г. император Александър ІІ издава „Манифест за всемилостиво даряване на крепостните с правото да бъдат свободни селски жители и за устройството на техния бит“.

Така в Русия е премахнато робството.

За разлика от българите, които по това време могат да пътуват свободно, да имат имоти, къщи на по два, три ката, да пращат децата си в престижни европейски училища и университети, да издават вестници, да строят църкви, манастири, училища, гимназии и фабрики, обикновения руснак до 1861 г. е почти безправен роб, който дори няма право да бъде кръщаван в църква, а императора и дворянството могат да го продават като добитъка си.

Но да се върнем на темата…

Какво „празнуват”  някои на 3 март?!

Освен, че е временен договор между две империи, който временно урежда статута на завоюваните земи, този договор залага и огромни тежести и данъци за българското население.

Трябва да отбележим, че договорът е умел пропаганден ход на руската дипломация.

Руската и Австро-Унгарската империи, двете властващив Централа и Източна Европа империи вече са се разбрали предваритело как да си поделят сферите на влияние на Балканите и са заложили основите на Берлинския договор и разкъсването на българските земи и нация.

Със секретното Райхщадско споразумение от 8 юли 1876 г. , подписано веднага след Априлското въстание, двете империи се споразумяват да не се допусне образуване на голяма българска държава, като взаимно си гарантират парчетата от баницата, наречени Балкански полуостров.

Русия гарантира на Австор-Унгария да не възпрепятства окупацията на Босна и Херцеговина и Хърватска, а от своя страна Австро-Унгария гарантира на Русия ненамеса при инвазия и окупация на българските земи.

Двете империи преподписват на най-високо ниво това свое секретно споразумение в секретна конвенция, наречена Будапещенска конвенция на 15 януари 1877 г.

Забележете датата!

В същия момент в Цариград се провежда цариградската мирна конференция на Великите сили, която трябва да уреди статута и територията на новата българска държава.

Де факто България вече съществува на картата.

И то с огромна територия, близка до територията на Българската екзархия, официално обявена с ферман (най-високия по ранг документ в Османската империя) от султана още през 1870 г.

На Цариградската конференция вече е постигнато съгласие около предложението на Англия, което уж всички останали Велики сили са одобрили и приели. Ето го и него:Constantinople_conference

Само че тайно и зад гърба на другите Русия и Австтро-Унгария вече са договорили друго. Да си разпарчетосат Балканите за лична употреба, а това няма как да стане, ако тук възникне голяма и сплотена държава.

Тук съм публикувал и оригиналните текстове на секретните договори между двете империи: https://istinata.bg/?p=62

И вместо горната , огромна територия от близо 200 000 кв. км., след намесата на Русия се стига до това: Bulgaria_after_Congress_of_Berlin_in_1878

Веднага в ролята си влиза Граф Ингнатиев, руският консул в Цариград. Граф Игнатиев  е една изключително злокобна фигура за България и за националния ни интерес.

Той веднага убеждава султана да се откаже от подписване на Цариградската конференция и само три дни след подписване на секретната Будапещенска конвенция между Русия и Австро-Унгария, образуването на голяма и сплотена България е провалено. На 18 януари 1977 г. е обявено, че конференцията се разтуря без постигнат резултат.

Имперско псе граф Игнатиев стои и в основата на организирането на процеса срещу Левски, като четиримата българи в състава на скомисията, съдила Левски, са назначени лично по негово настояване. Неслучайно веднага първия управляващ България – княз Дондуков веднага назначава Хаджи Иванчо Пенчович за депутат в Учредителното събрание от запазената руска квота, като го назначава и за член на Висшия съдебен състав, като  по този начин си гарантират и назначаване на удобни и послешни мекерета в съдилищата на България.

Тук съм публикувал и оригиналния доклад на граф Игнатиев руския външен министър относно процеса срещу Левски и задоволството му, че този път османските власти са го послушали. https://istinata.bg/?p=646

Имперското псе граф Игнатиев стои и в основата на заточението на българските владици няколко месеца по-рано, през 1872 г. По негово настояване пред османските власти, те са заточени, за да се обезглави и Българската екзархия.

Забележете – в същата 1872 г. Русия обявява схизма против Българската църква. Русия не признава българската нация и църква?! Но тръгнали да ни освобождават ?!

Прчината за непризнаването е ясна. До този момент Русия изцяло разчита на гръцката Мегали идея, за да прокара имперските си интереси на Балканите, а още от времето на императрица Екатерина официална доктрина е завземане на Балканите и проливите и възстановяването на една нова псевдовизантийска империя, начело с династия Романови.

Още ли има идиоти, които вярват на  имперската пропаганда за освободителна мисия ?!

Да припомням ли, че и предишният руски консул в Цариград, княз Лобанов, още през 1861 г.  изисква заточението на българските владици в Диарбекир и българската екзархия е обезглавена за три години.

Прави го в момента, в който българите в Цариград за първи път официално и масово поставят въпроса пред османските власти за независима Българската екзархия.

Да, де, ама това не влиза в плановете на руския империализъм.

Всъщност, за да разберете политиката на Русия към българите е достатъчно да започнете изучаването на периода с брошурата на великият български патриот и революционер, учителят на Левски, Ботев и Стамболов, основоположникът на революционната идеа в българската възраждане Георги Раковски – „Руската убийствена политика за българите“ – http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:2011-04-19-15-10-49&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61

Но да се върнем на въпроса – Какво „празнуват” някои на 3 март?!

Празнуват собствената си глупост, невежество и идиотия.

Празнуват победата на чуждия империализъм.

Празнуват разкъсването на българските земи на 5 части:

1. Северна Добруджа е предадена на Румъния като компенсация, че Русия окупира Бесарабия.

2.Пиротско и Нишко, населени изцяло с българско население, част от Българската екзархия, са подарени на Сърбия,

3. Македония, Беломорието, Родопите и Източна Тракия умишлено са оставени в пределите на Османската империя,с което Русия спазва обещанието си към султана, дадено от граф Игнатиев през януари 1877 г.

4. В опит да се доразкъса българската нация с цел по-лесно последващо окупирано и завладяване е образувана измислената псевдодържавичка Източна Румелия, васална на султана.

5. Образувано е Българско княжество, под руско управление, но чийто суверен е султана, което е задължено да изплаща огромна издръжка на Русия

ФАКТ !!!

Ето какво празнуват идиотите на 3 март.

В чл. 8 на Сан-Стефанския временен договор е заложена и клаузата за издръжката, която българският народ трябва да изплаща на Русия. Този текст е буквално преписан и в  чл. 22 на Берлинския договор.

Тази издръжка, заедно с всички останали тежести, натресени ни от Русия и Австро-Унгария чрез Берлинския договор, ще се равнява на 24% от бюджета на младата ни държава. Нещо повече – през 1883 г. младият български княз Батемберг ще бъде извикан при императора в Петербург, за да може руското лоби да осъществи тайно и подмолно, зад гърба на княза, всички законови стъпки, за да започне България да изплаща милионите златни левове на Русия.

Всъщност иде реч за 16 милиона златни лева, равносилни на 32 тона злато по онова време.

И това е само за Княжество България. От  Източна Румелия Русия си  осигурява още 10 милиона златни лева.

Неслучайно Русия не признава Съединението и прави всичко възможно , за да го провали – насъсква Сърбия да ни нападне, организира преврати, метежи и убийства на български патриоти, вкл. това на външния ни министър Вълчович в Цариград през 1892 г., както и това на Стефан Стамболов.

Едва през 1908 г. , когато България се провъзгласява за независимо царство, Русия ще признае Съединението, както и Царство България, но само, ако изплатим и останалите 10 милиона златни лева, които Източна Румелия е била задължена да изплаща на паразитната империя.

Ето това „празнуват“ някои идиоти.

Всъщност, ако не беше алчността на Русия, българския държавен и политически елит още дълго щеше да се чуди какво става, но Русия се отмята от едно важно обещание към Австро- Унгария – първо да се построи жп линия София – Цариград, която да свързва Австро- Унгария с Османската империя и Близкия Изток и да бъде конкурунтен търговски път на англо-френските търговски пътища по море през Суецкия канал. Вместо да спазят обещанието си, руските управляващи в българия и техните послушни мекерета взимат правителствено решение първо да се строи линията София – Русе, за да се осигури бърз коридор за руски войски и търговско трасе в посока Русия. След като Русия разваля дослука си с Австро-Унгария, вече нищо не пречи на техните дипломати да издадат на българските политици тайните си договорки с Русия. Свидетелството, че истинските български патриоти са наясно ни дава самият Захари Стоянов, който още през 1886 г. цитира секретното Райхщадско споразумение в статията си „КОЙ“ https://chitanka.info/text/10048-kojy

Но все още има идиоти, които считат 3 март за „национален празник“. Чужд нам „празник“, който всъщност е военно постижение на една паразитна империя, имаща за цел само да завладява и паразитира.

Дълги години идеологемите на руския империализъм експлоатириха мита и с броя на жертвите.

Всъщност, войната се води на два фронта – Кавказки и Балкански. Общо на двата фронта Русия дава 15 576 убити. Броят на българските жертви по време на Априлското въстание и войната е двойно по-голям. Ха, познайте, за нашата свобода ли са загинали войниците на Н.В. Николай Втори, или за бащицата император?!

Дали в същия момент „освобедени“ са се чувствали милиони поляци в окупираната от Русия Полша, където три въстания са потопени в кръв (последното, лично от ген. Гурко). дали се чувстват „освободени“ милионите хора в Украйна, Литва, Латвия, Естония, Грузия, Армения, окупрани от същата паразитна империя, която дори приема закони,  с които се забранява изучаване на родния език в родните училища?!

Както и самият руски историк М. Н. Покровский казва – „Берлинският конгрес става неизбежен след секретното Райхщадско споразумение между австрийския и руския император, пописано през юни 1876 г. и потвърдено със секретната Будапещенска конвенция от януари 1877 г.

(Берлинский конгресс стал неизбежным следствием Рейхштадтского секретного соглашения, достигнутого между австрийским и русским императорами в июне 1876 году в Рейхштадте и подтверждённого Будапештской конвенцией в январе 1877 года. Покровский М. Русская история с древнейших времён. При участии Н. Никольского и В. Сторожева. М., 1911, Т. 5, С. 314, 318.)

Е, все още има идиоти, които след като им обясня тази поредна схема на руския империализъм, не могат да вдянат за какво иде реч и изръсват нещо от рода на „Ако не беше Русия, сега щеше да се казваш Хасан.“?!

На такива идиоти отговарям, че и дядо ми, и прадядо ми, и неговият дядо са се казвали Георги, така както и Ботев се е казвал Христо, а Левски – Васил.

Всъщност, достатъчно е да се вгледате в старите възрожденски къщи на по два, три ката в Стария Пловдив, Свищов, Русе, Шумен, Велико Търново, Арбанаси, Мелник, Габрово, Копривщица, Враца и десетки други градове на България,  достатъчно е да видите територията на Българската екзархия, обявена официално през 1870 г. , достатъчно е да видите тези 160 часовникови кули камбанарии, построени през 18 и 19 век. Впрочем, построени от българите без държавна подкрепа, а със средства и труд, събирани и отдадени от самите общности. Повечето от тези кули стоят гордо и до днес, някои от тях, строени на метри от минаретата. Строени, докато в Русия милиони роби рият земята безправни и са продавани заедно с добитъка. Достатъчно е да видите Априловата гимназия, сторена в далечната 1835 г. , докато в същия момент милионите безправни крепостни роби в Руската империя живеят в сламени колиби.Априловска_гимназия

Достатъчно е да видите фабриката на Добри Желязков в Сливен, строена в далечната 1834 г. Питам ви – можа ли за три мандата български премиер (или съветска мутра, както предпочитате), да построи по-голяма българска фабрика от тази, строена преди повече от 184 г.d180d0b5d0b3d0b8d0bed0bdd0b0d0bbd0bdd0b8d18fd182-d0bcd183d0b7d0b5d0b9

Достатъчно е да видите кулите камбанирии (160 на брой) на по 150 – 200 и повече години, като тази в Пещера, построена преди два века и половина Clock_tower,_Peshtera,_Bulgaria_(1)

Или като тази в Етрополе, построена в 1710 г. Etropole-clock-tower

Това, докато в Русия крепостните ги продават заедно с добитъка.

Кой е роб, питам?!

Освободители ли?!

Всъщност доста точно го е казал и самият Димитър Благоев Дядото 12798861_1025165877526302_3093267727478495855_n

Неслучайно имперските идеологеми се подклаждат и поддържат и днес, защото така е много по-лесно на управляващото от 70 години продажното русофилско лоби да владее и контролира ситуацията.

Неслучайно България продължава да плаща най-скъпия руски газ в Европа (с 30% по-скъпо от съседна Турция и с 40% по-скъпо от Германия). Неслучайно горивата в България са с огромна надценка и то при най-ниския акциз и най-ниския приход за бюджета ни, за да може монополистът Лукойл да ни щави с огромна надценка, която е в пъти по-висока от тази в нормалните държави. Само по това направление губим годишно горница от 4 МИЛИАРДА ЛЕВА, която вместо да влиза в хазнати ни, заминава към Москва и джобовете на продажните им слуги тек. Неслучайно стратегически предприятия като Булгартабак, БТК, търговски и хотелски вериги станаха руска собственост, заедно с половината ни Черноморие. Де факто днес над 30% от икономиката ни се намира в ръцете на руския империализъм. Директно. Поне още толкова е в ръцете на техни мекерета и подставени лица, които действат чрез офшорни фирми. Неслучайно сме управлявани от съветски мутри и неслучайно България е най-бедната държава в Европа, с най-ниски пенсии и заплати, и с най-голям демографски срив.

Ето какво „празнуват“ идиотите на 3 март.

А ние, истинските български патриоти празнуваме един друг, истински 3 март – 1918 г. Денят, в който Русия капитулира пред България, след като я напада вероломно през 1916 г. На този ден Русия подписва пред победителя България и нашите съюзници най-унизителния договор в историята си – Брест-литовският мирен договор, с който от лапите на паразитната империя са откъснати над 1 милион кв. км. за да има днес Украйна, Полша, Литва, Латвия, Естония, Молдова, Грузия и Армения.

Ето този истински български празник празнувам аз и моите приятели, истинските български патриоти.

А за него по-подробно може да прочетете тук: https://istinata.bg/?p=374

И за финал, за да си направите сами изводите.

По време на размириците, последвали Априлското въстание, от башибозук (не от редовна османска армия) са убити 20 български свещеника.

Само за три месеца след окупацията на България от Червената армия през 1944 г. са избити или хвърлени в затвори или концлагери 2 000 български свещеници. Едва след това, през 1945 г. Русия и руската църква отменят схизмата против българската църква, която до този момент обявяват за незаконна.

Ха, сетете се и защо съветските милиционери от т.нар. Свети Синод канят на 3 март ченгето Гундяев, известен още и като руски патриарх?!