=============
Последните 8 години завода „Лукойл Нефтохим“ АД  е на загуба, и съответно няма да разпределя дивидент в полза на акционерите. Интересното е, че и от приватизацията през 1999 година не е разпределян  дивидент никога. Как  тогава  придобилия го Лукойл Русия при приватизацията ще си възвърне инвестицията, че и да отчете някаква печалба, каквато е и целта на всеки бизнес?! Явно, че този въпрос  не го вълнува. Сигурно има друг начин да печели от  завода.  Да, има друг начин. Това е чрез формулираното в ЗКПО дивидент маскиран като…скрито разпределение на печалба …в  полза на Лукойл Русия. Това ще бъде и целта на настоящото изложение.
==============
Владимир Владимирович, лъжат Ви! Крадат Ви!
Със  съучастието на българския НАП.
То е ясно, че целта на една руска фирма е да извлича безогледно максимални печалби, то е ясно, че енергийният империализъм е най-ефикасен при пълен монопол, но дали парите, изсмукани от джоба на българите стигат до Вас и руския народ, не е ясно.
И в тази измама българският НАП има активно съучастие, като години наред я прикрива и замазва. А иде реч за МИЛИАРДИ.  Ясно е, че е във вреда на българската държава и българския народ, но дали не е и във Ваша вреда, Владимир Владимирович?! Да не си помислите само, че съм се консултирал със счетоводители от фирмата?! Или пък с експерти от НАП?! Нееее, Владимир Владимирович, изобщо няма такива работи. Лоялни са хората. Пълно мълчание и конфиденциалност, мммдаааа…

Какви са фактите в официалните документи?!
Гледам отчетите на „Лукойл Нефтохим” АД, публикувани във фирменото досие на фирмата в Търговски регистър и не вярвам на очите си как може една компания монополист да отчете за 10 години 59 МИЛИАРДА лева (59 000 000 000 лв) приходи и нито 1 стотинка печалба?!  В нито една от годините?!
%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-2
На стр. 6 в отчета на компанията за 2015 г. ясно си пише, че крайна контролираща компания е ПАО „Нефтянная компания „ЛУКОЙЛ” – Руска федерация. Там черно на бяло пише и, че 98% от продажбите са към компании от Групата „Лукойл”. Пак там пише, че продажбите към „Лукойл България” ЕООД и ЛИТАСКО Швейцария формират 86 %  от приходите за 2015 г. и 87 % от приходите за 2014 г.
%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82
През ноември 2014 г. зам. директорът на компанията-майка „Лукойл”  Руска Федерация Алексей Федун заяви официално, че Лукойл е рентабилен  и при цена на петрола от 25 долара за барел. http://www.rbc.ru/business/27/11/2014/5477298dcbb20f81e75e45f4
%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bd
Ключово изказване, което може лесно да ни ориентира за размера на свръхпечалбата и свръхнадценката при цени на петрола от над 100 долара за барел години наред. Въпреки това през цялото това време „Лукойл Нефтохим” АД отчита, че е на загуба. Питаме се кой нормален собственик и мениджър ще издържа една компания, която трупа само загуби?! А дали е така наистина, лесно би могъл да установи българският НАП?!
Е, моята цел е да улесня НАП максимално,  да им покажа оригиналните официални документи, защото е възможно да не знаят откъде да ги вземат и дори да им направя някои сметки, защото предполагам, че може да нямат служебни калкулатори. Така, вместо да се чудят как да тормозят българския дребен и среден предприемач, могат с един „удар“ да вкарат в хазната най-малко 5 МИЛИАРДА ЛЕВА.
В официалния отчет на компанията-майка „Лукойл” Руска Федерация е дадена и методиката за преизчисляване на барел в литри, на която би следвало да стъпим при следващите изчисления, базирани на данните, декларирани от „Лукойл Нефтохим” АД. http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports
1
Би следвало да се приложи данъчното третиране на взаимоотношенията между свързани лица, регламентирано с разпоредбата на чл. 15 от ЗКПО – Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
Съгласно ЗКПО чл. 267Данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба.
В § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО е определено, че „пазарна цена“ е цената по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ДОПК и това е „сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани“
Най-близкият метод за изчисляване, определен от закона, е  регламентиран в  § 1, т. 10 от ДР на  ДОПК – т.3. – методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
ОАО „Лукойл” Руска Федерация” и неговото поделение „Лукойл Нефтохим България” АД попадат в  точка 3, защото той е производител на суровината нефт и при него имаме себестойност  на производството + обичайната печалба + транспортните разходи. Можем да определим средната стойност за изчисление на 37.5 долара за барел. Може да се определи на 35 или 40  долара на барел. Всичко над  тази цена до  цената  по която нефта влиза в завода  от Литаско Швейцария е  разлика, която би следвало да се третира като скрито разпределение на печалба и подлежи на санкциониране от НАП.
Какво виждаме за последните 10 години от отчетите на „Лукойл Нефтохим” АД и свързаната фирма Литаско, от която закупува суровината?!
За улеснение ще предоставим на НАП в табличен вид  данните от отчетите, според които излиза, че 94% от разходите на компанията са за закупуване на суровина от свързаната фирма Литаско:
15
През този 10 годишен период цената на барела е варирала, както и курсът на долара. За да представя пред българското общество размера на щетите за България, както и надвзетото, ще предоставя показателите за този 10 годишен период, а служителите на НАП, които получават заплати от нашите данъци, както и от акциза и ДДС-то, което плащаме върху всеки литър гориво, би следвало сами да изчислят размера на дължимото.
4
Пояснения по горната таблицата
Колона B. От финансовия отчет на Лукойл Руска Федерация за 2014 год. се вижда, че доставката на нефт за завода в Бургас е за 6 милиона тона нефт. През годините доставката варира от 4 до 6.5 милиона тона. За целта  на  този  обобщен анализ   нека вземам средна доставка от 5.5 милиона тона годишно.
Колона C. От финансовия отчет на Лукойл Руска федерация за 2014 год. се вижда че съотношението тон-барел е посочено и един тон  се равнява на 7.33 барела. От тук се получава, че един барел е равен на 136.43 литра.
Колона D. Средна доставка на нефт барели за година в завода в Бургас.
Колона E. Зам. директорът на компанията-майка „Лукойл”  Руска Федерация Алексей Федун заяви официално, че производството е рентабилно и при цена на барел 25 долара. Лукойл Русия е собственик на завода в Бургас, и ако продаваше директно на завода (което е и най-логично, а не чрез посредник – офшорка), и като добавим транспортни разходи за доставка до завода в Бургас 12 долара на барел (завишени максимално), получаваме 37 долара доставна цена на нефта в завода. Ако Лукойл Руска федерация не беше производител на нефт, тогава може да се приеме донякаде доставката на нефта чрез швейцарската офшорка Литаско, както и завишаването на цената до нива, каквито си искат. Нека приемем една разумна цена на доставка от 37 долара, която далеч надвишава цитираните от Федун 25 долара, като за целите на анализа приемаме цена от 37 долара. НАП, ако желае, може да ги сметне на 40 долара за барел, ако им е по-удобно.
Колона E. Общия разход за доставка на нефт за последните 10 години е 56 милиарда и 30 милиона лева. Общо доставката на нефт за 10 години е 403 милиона барела. 56 милиарда разделени на 403 милона се получава 139 лева. Превърнати в долари по средна цена от 1.51 получаваме 92.04 долара на барел. На такава средна цена цена влиза в счетоводството на завода барел нефт.
Колона F.  Средният курс на долара за 10-те години е  определен  на база движението на курса през тези години на 1.51 лева. По информация от БНБ.
Колона G. Разходите, които  би начислил всяка година заводът в Бургас в разходите за производство на продукцията без да имаме оскъпяване на доставките от Литаско.
Колона I. Разходите, които начислява всяка година заводът в Бургас в разходите за производство на продукцията. Разликата от 33 506 079 511 лв. (33 милиарда и 506 милиона лева) може да се приеме като  чиста печалба на „Лукойл” Руска Федерация” чрез врътката с доставка от Литаско, която заминава директно в сметките на „Лукойл” Руска Федерация. Това съгласно нашия ЗКПО се нарича СКРИТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА, което се санкционира по нашия ЗКПО с 20% от сумата. Това може и би трябвало да установи НАП като направи пълна данъчна ревизия на Лукойл нефтохим Бургас АД, ако иска да защитава интересите на българската държава и българските граждани. Така за последните 10 години руския Лукойл е източил  чрез врътката с офорката Литаско около 33 милиарда лева, сума която е стряскаща откъдето и да я погледнеш.
Да не говорим, че през този период имаше години, в които цената на барел беше и над 100 долара. Сещате ли се каква е свръхпечалбата на Лукойл, при положение, че декларират рентабилност и при 25 долара за барел?!
Сещате ли се защо НАП не предприема мерки?!
Да не говорим, че при констатиране на данъчно престъпление, законовата давност от 5 години за несъбрани взимания от НАП би следвало да се третира през призмата на НК и предвидената там давност за данъчни престъпление в особено големи размери.
Всъщност, ако имахме НАП и Прокуратура, които не се командват от Кремъл, а защитават българския национален интерес, би следвало тази рафинерия вече да е собственост на българската държава!!!
Да не говорим, че НАП може да определи цената на петрола за всеки един ден през този период.
5
Какво имаме като резултат?! Деклариран приход от над 59 милиарда лева  за 10 години. Тук дори не сме добавили и прихода за 2015 г. Нещата стават още по-брутални.
Декларирана печалба – нито стотинка.
Ето как изчисляваме тия над 5 милиарда лева които НАП трябва да поиска от „Лукойл Нефтохим“  АД. Връщаме само 5 години назад заради давността, която за данъчни  задължения е 5 години и прилагаме усреднените показатели за периода.
14
Това са вредите нанесени на държавата, така да се каже, само  чрез  входа на  „Лукойл Нефтохим” АД, където се е настанила офшорката Литаско Швейцария. Напълно е възможно вреди да са нанесени и при изхода на фирмата, където пак се е настанила Литаско. Над 50% от износа на продукция минава през Литаско. По какви цени се изнася и продава на трети страни също е много любопитно. Нека НАП провери и това.
Тук трябва да отебелжим, че 5 годишната давност на задълженията към НАП няма нищо общо с давността по Наказателния кодекс, предвидена за стопански престъпления в особено големи размери. Друг е въпросът дали Прокуратурата ще се сезира и ще потърси отговорност от длъжностни лица, министри на финансите, директори и служители на НАП, които години наред са прикривали с безхаберието си тези зулуми?! Би трябвало, защото законът го повелява.
Неотчитането на печалба и незаплащането на данък върху нея при милиардни приходи годишно е друг аспект на вредата за националната ни икономика, още повече, че в държавата действа убийствен картел при горивата, който налага организирано свръхнадценка.
Преценете сами. Акцизът върху горивата в Германия е 1,20 лв./литър. В Гърция е 1,40 лв./литър. В турция дори 1,80 лв./литър.
С тези пари, прибирани от всеки литър в тези държави се увеличават пенсии, строят се болници, училища, пътища.
В България акцизът е само 65 стотинки/литър.
А крайната цена е еднаква с тази в Германия – 2,10 лв.
От всеки литър в германската хазна влизат 1,20 лв., а в българската – само 65 стотинки. Горницата до 2,10 лв. я прибира организирания картел като свръхпечалба. В Германия в рамките на останалите 90 стотинки влизат цената на петрола, преработката му, транспортните разходи и печалбата на търговеца и рафинерията.
В България в цената за всеки литър тази сума в момента е 1,45 лв. Разликата в цената на 1 литър е 1,45 – 0,90 = 55 ст. на литър отгоре.
Дори да се увеличи акциза само на 1 лев, в хазната ни ще влизат годишно над 2 милиарда лева повече. Просто тези пари ще ги прибира държавата, а не организирания картел. А казват, че нямало пари за пенсии?! Има, ама отдавна са заминали в Русия, както и за най-скъпия руски газ, който България плаща.
8
Не бива да се чудим защо от парламентарната трибуна един депутат заявява, че Лукойл е туморът на България, но никой не реагира – нито парламентарни комисии, нито КЗК, нито НАП, нито ДАНС, нито Прокуратура. Върховният административен съд дори се превърна в офис на Лукойл, в който постоянно осъждат България по дела на Лукойл срещу нас.
Това не бива да ни учудва.
Защото не нашата държава има Лукойл.
А Лукойл си има държава.
Тъжно, но факт.
Но Видовден винаги идва !!!