800px-ferdinand_i_of_bulgaria

Ковчегът на Цар Фердинанд I Български, починал на 10 септември 1948 г., положен в криптата на католическата църква „Св. Августин“ в Кобург, пред саркофазите на майка му и баща му.

И до днес седи непогребан !!!

Причината?!

Последната воля на цар Фердинанд е да бъде погребан някога в „любимата му България“ и затова ковчегът му е бил временно положен в криптата на  църквата „Св. Августин“ в Кобург, пред саркофазите на майка му и баща му. Там е и днес. Непогребан.

Дори неговият внук не пожела да изпълни последната воля на дядо си и да счупи хатъра на Кремъл, като  плю на честта на короната и стана първия в световната история цар-министър-председател.

Няма как да намери покой душата на цар Фердинад, защото точно пред него, като държавен глава и главнокомандващ на Българската армия  Русия капитулира и подписва най-унизителния мирен договор в историята си: Брест-Литовския мирен договор на 3 март 1918 г., с който от лапите на алчната империя са откъснати над 1 милион квадратни километра. Земи, които днес се наричат Литва, Латвия, Естония, Полша, Украйна, Молдова, Грузия и Армения. Подписан пред победителя България и нейните съюзници.

По-подробно съм описал фактите тук: https://istinata.bg/?p=374

Няма да допуснат руските господари на губернията ни  този български цар да намери покой в земята ни. Няма да го допуснат руските мекерета, които продължават да управляват вече една жалка губерния.

Стои ковчега на царя и чака по-достойни времена и по-достойни българи, които познават историята си и имат национална гордост, за да изпълнят последното му предсмъртно желание…